תעודות והסמכה

דר' מאיר פייבל מומחה לרדיולוגיה אבחנתית ונוירורדיולוגיה